Bli samarbeidspartner hos Moss fotballklubb

Om partnerskap i Moss Fotballklubb


Moss FK spiller i OBOSLIGAEN i 2023.

Vi er en klubb med en rik kultur og historie, som igjen vil etablere oss i toppen av norsk fotball der vi hører hjemme. Uten lojale partnere vil ikke dette være mulig. Vi er utrolig ydmyk og takknemlige for at DU ønsker å skape nye historier sammen med oss.

Målet er å gjøre ting som er verdifullt, som skaper felleskap, entusiasme og glede for alle som er med, både på banen og utenfor banen. Vi skal være en klubb som utgjør en forskjell for hele Mosse-regionen, og som skaper store verdier for våre partnere utover det å spille kamper.

Nettverket som skaper verdi og mulighetsrom


Klubben har i dag mange gode og spennende samarbeidspartnere. Vi skal hele tiden jobbe for sterk synliggjøring av våre partnere i et innovativt og ressurssterkt markedssegment. Vi skal bidra til at våre partnere får utnyttet de kommersielle muligheter som ligger i vårt partnernettverk, vår medlemsmasse, supportere, samarbeidende klubber og fotballinteresserte mennesker i vår region.

Vil du være med og oppleve engasjement, gode historier og bli en del av et felleskap? Ring eller send en av oss en e-post så kan vi fortelle mer om alt dette.

Ta kontakt med oss