Skoleringsplan

I tråd med klubbens sportsplan presenterer vi vår skoleringsplan for barne- og ungdomsfotballen. Planen er retningsgivende for vårt treningsarbeid. Målet er å ha best mulige opplevelser og treninger for alle spillere i Moss. Planen er kunnskapsbasert og enkel å bruke.

Skoleringsplanen inneholder

  • Mål for læring
  • Veiledning for trening

Velg ditt årstrinn for tilpasset skoleringsplan

5-6 år 7-8 år 9-10 år 11-12 år

13-14 år 15-16 år 17-19 år