Saksdokumenter årsmøte 8. mars

Minner om årsmøte i Moss FK onsdag 8. mars kl. 18.00 i MFK-brakka.

Under kan dere lese årsberetningen for 2022.

Årsberetning Moss FK 2022

Innstilling fra valgkomitén

Styrets innstilling til valgkomité

Årsberetning kontrollkomiteen

Vel møtt 8. mars.

På vegne av styret i Moss FK.