PRESSEMELDING

Moss Fotballklubb informerer om at daglig leder Erik Rønstad er sykemeldt fra i dag. Hvordan arbeidet i klubben skal organiseres i denne perioden vil bli diskutert i et ekstra styremøte. Det gis ikke ytterligere kommentarer utover denne pressemeldingen.