Ny styreleder på plass

Thorfinn Hansen ble klubbet inn som ny styreleder på årsmøtet.

Fungerende styreleder, Per Markus Grundesen innledet årsmøtet med å hedre våre medlemmer som har gått bort i årsmøteperioden.

To nye merkemenn, som har bidratt for Moss FK i en årrekke ble også takket. Gratulerer til Roar Breivik og Kjell Nygård.

Det var godt oppmøte da Moss FK gjennomført sitt årsmøte 8. mars. Per Markus Grundesen (fungerende styreleder) overrakte klubba til den nye lederen. Det var en unison enighet i rommet at valgkomiteen har gjort en fantastisk jobb med å komponerer et nytt styre.

Med det nye styret på plass, så skal Moss FK nå rette blikket fremover for å sikre en god drift av hele klubben.

Det var et enstemmig årsmøte som vedtok det nye styret:

Leder Thorfinn Hansen - valgt for 2 år

Nestleder Per Markus Grundesen - ikke på valg

Styremedlem/leder Yngres Christian Ausland - valgt for 1 år

Styremedlem Bjørn Ove Hattevig - ikke på valg

Styremedlem Thomas Meyer - valgt for 2 år

Styremedlem Marianne Dahlmann - valgt for 2 år

Styremedlem Per Morten Haugen - valgt for 2 år

Styremedlem Erland Johnsen - valgt for 2 år

Varamedlem Kjetil Andresen - valgt for 1 år

Varamedlem Roy Grønli - valgt for 1 år

Varamedlem Glenn Bednarczyk - valgt for 1 år

IMG_5600.JPG

Fra venstre Bjørn Ove Hattevig (medlem), Thomas Meyer (nyvalgt medlem), Erland Johnsen (nyvalgt medlem), Marianne Dahlmann (nyvalgt medlem), Thorfinn Hansen (nyvalgt leder), Roy Grønli (nyvalgt vara) og Per Morten Haugen (nyvalgt medlem).

Per Markus Grundesen (fungerende styreleder/nestleder), Christian Ausland (nyvalgt vara), Glenn Bednarczyk (nyvalgt vara) og Kjetil Andresen (nyvalgt vara) var ikke tilstede når bildet ble tatt.

En stor takk til jobben valgkomiteen har gjort.