Endelig avvikling av Moss FK AS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapet

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Moss FK AS.

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling 30.06.2024 kl. 16:00.

Generalforsamlingen avholdes på MFK-Brakka.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4. Godkjennelse av sluttoppgjør – melding om endelig oppløsning

Det vedlegges et forslag fra styret om at det fremlagte sluttoppgjøret godkjennes, og at selskapet dermed meldes endelig oppløst.

LES SLUTTOPPGJØRET HER.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret i Moss FK AS

Thorfinn Hansen / Styreleder

Annonse fra Obos-ligaen: