Bjørn Listerud til minne

Rett før påske fikk vi den triste beskjeden om at Bjørn var gått bort etter en tid med alvorlig sykdom.

Bjørn kom til Moss F.K. tidlig på sekstitallet. Barne- og ungdomstiden tilbrakte han i Vansjø I.L. Det var naturlig da hjemmet lå sentralt i Våler,

Bjørn var med i spillergruppa i noen år. Han fikk 37 kamper på førstelaget, men langt flere på andrelaget. Han var angrepsspiller og med et godt tilslag på høyrefoten ble det noen scoringer.

Etter noen år som varamann til styret, ble han høsten 1975 valgt til sportslig leder eller fotballformann som det het den gangen. Dette vervet hadde han i 5 år - en periode i klubbens historie som inneholdt det legendariske 76 - laget og sølvlaget i 79. Klubben hadde mange gode spillere i de årene, men også et godt støtteapparat som lå under Bjørns ansvarsområde. Her fikk han vist sine kvaliteter.

Andre fikk etter hvert opp øynene for Bjørns lederegenskaper. I årene 1981 - 1987 var han leder av serieforeningen som var en interesseorganisasjon for klubbene i de 2 øverste divisjoner.

Bjørn tok teknisk utdannelse og var yrkesaktiv ved Moss Lysverker/Østfold Energiverk som driftsingeniør. I tillegg til jobben som driftsingeniør ble han i 1977 gårdbruker. Kona Anne Marie hadde odelsrett til eiendommen Gunnerød i Svinndal som også innbefattet skogeiendommen Sukke. Her gikk det i korn og skogsdrift. De ble fortsatt boende i eneboligen på Augerød i mange år, men flyttet etter hvert til Svinndal. Bjørn tok ut pensjon ved 62 års alder og ble gårdbruker på full tid. For noen år siden ble gården
overdratt til neste generasjon. Bjørn sørget for å skrive avtale om forpaktning av gården, Det vil si at han har stått for driften helt fram til nå.

Som representant for Moss F.K. har Bjørn også hatt oppdrag for Norges Fotballforbund. I mange år var han vertskap for dommerne ved klubbens hjemmekamper. I enda flere år har han vært kampinspektør for NFF for de 2 øverste divisjoner. Det har betydd en utstrakt reisevirksomhet.

Det siste vervet i klubben var som representant i lovkomiteen. En rolle han hadde i 17 år fram til årets årsmøte.

På årsmøtet i 1992 ble Bjørn tildelt klubbens fortjenestemerke. I 2007 ble han innvalgt som æresmedlem nr. 25 i rekken regnet fra stiftelsesdatoen i 1906.

Bjørn har satt store spor etter seg. Han ble 84 år.

Fra dine fotballvenner i Moss F.K.