Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Moss FK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Her finner du mer informasjon om ordningen:

 1. Norges Idrettsforbund
 2. Politiet.

Hvem må ha politiattest?

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for Moss FK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal framvise politiattest.

I Moss FK betyr det:

 • Alle trenere og lagledere/ gruppeledere for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
 • Alle som skal være reiseledere på konkurranser for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
 • Alle som har roller/ ansvar omkring våre prosjekter for mennesker med spesielle behov.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

For deg som har fylt 18 år: 

 1. Moss FK må fylle ut og signere et skjema om bekreftelse på formål (bekreftelse på at du jobber/har verv hos oss): 
  • Send epost til [email protected] og be om å få et slikt utfylt skjema tilsendt på epost. 
 2. Logg deg inn på politiet.no for å søke om attest digitalt: 
  • Gå til politiet.no > trykk på "politiattest", deretter på > "politiattst - søk digitalt", så til slutt på > "Søk politiattest eller sjekk status".
 3. I søknadsskjemaet som kommer opp gjør du følgende:
  • Fyll du ut personalia
  • Under "formålet med attsten" velger du "frivillige organisasjoner" i begge nedtrekkslistene. 
  • Under "legg ved bekreftelse på formål", last opp utflyt og signert skjema du fikk fra Moss FK fra pkt. 1. 
  • Trykk på send. 

For deg som er mellom 15 og 18 år: 

 1. De mellom 15 og 18 år søker på samme måte som de over 18 år, ved innlogging med BankId eller MinId. Så lenge de har noen av disse innloggingsmetodene, kan de søke elektronisk. Har de ikke noen av disse, må de søke pr post.
 2. Søknaden må inneholde: 
 3. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Hva skal jeg gjøre med politiattesten?

Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise dem fram til en av Moss FKs ansvarlige for politiattester (se liste under).

Du kan ikke sende attesten på epost, du må vise dem fram fysisk.

Hva gjør Moss FK med politiattestene?

Når Moss FKs ansvarlige for politiattester får se din politiattest, så setter vi deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest.

Moss FK har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den.

Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i Moss FK.

Ansvarlige personer i Moss FK:

 • Elisabeth Vasskog Risan
 • Christian Ausland
Annonse fra Obos-ligaen: