Motvirke hets og trakassering

Motvirke hets og trakassering

1. Utvikling av en nulltoleransepolitikk mot hets og trakassering:

 • Tydelig kommunisere klubbens nulltoleranse for hets og trakassering gjennom offisielle kommunikasjonskanaler og på klubbens fasiliteter.
 • Utarbeide klare retningslinjer og konsekvenser for brudd på policyen, inkludert disiplinære tiltak og mulig utestengelse fra klubben.

2. Opplæring og bevisstgjøring:

 • Gjennomføre opplæringsprogrammer og workshops for alle ansatte, trenere, spillere og frivillige om hva hets og trakassering innebærer, og hvordan man kan forebygge det.
 • Inkludere opplæring om respekt, toleranse og empati i all ungdoms- og juniortrening.

3. Opprettelse av en rapporteringsmekanisme:

 • Etablere en anonym rapporteringsmekanisme for å melde inn tilfeller av hets og trakassering.
 • Sikre at rapporter blir tatt på alvor, og at det blir gjennomført en grundig undersøkelse av hver enkelt sak.

4. Aktivt lederskap og rollemodeller:

 • Ledere, trenere og klubbens stjernespillere bør være tydelige i sin fordømmelse av hets og trakassering og fungere som positive rollemodeller for andre.
 • Oppmuntre til aktiv deltakelse i kampanjer og initiativer mot hets og trakassering i samarbeid med lokale og nasjonale organisasjoner.

5. Inkludering og mangfoldstiltak:

 • Aktivt fremme inkludering og mangfold i alle klubbens aktiviteter for å skape et miljø preget av respekt og toleranse.
 • Arrangere arrangementer og kampanjer som feirer mangfold og fremmer et klima av inkludering og aksept.

6. Regelmessig evaluering og tilpasning:

 • Kontinuerlig evaluere effektiviteten av klubbens tiltak mot hets og trakassering gjennom tilbakemeldinger fra medlemmer og observasjoner.
 • Vær åpen for å gjøre endringer og tilpasninger i strategien basert på resultatene av evalueringen.

Gjennom å implementere disse tiltakene vil Moss Fotballklubb kunne skape et trygt og inkluderende miljø der hets og trakassering ikke aksepteres, og der alle kan delta og trives fritt.

Annonse fra Obos-ligaen: