Klima og miljø

Klima og miljø

For å redusere sitt klimaavtrykk vil Moss Fotballklubb vurdere følgende tiltak:

1. Energieffektivitet:

 • Bytt til LED-belysning på treningsfelt og klubbhus for å redusere energiforbruket.
 • Installer solcellepaneler på klubbhuset eller andre egnede steder for å generere fornybar energi.
 • Bruk av energieffektive apparater og utstyr i klubbhuset og på treningsfasiliteter.

2. Avfallshåndtering:

 • Implementer kildesorteringssystemer for resirkulering av papir, plast, glass og metall på klubbens anlegg.
 • Oppmuntre til bruk av resirkulerbare eller komposterbare materialer under arrangementer og kampdager.
 • Reduser unødvendig bruk av engangsplast og engangsemballasje på arrangementer.

3. Transport:

 • Oppmuntre til samkjøring og bruk av kollektivtransport til treninger, kamper og arrangementer.
 • Etablere sykkel- og gangstier til treningsfeltene for å oppmuntre til bruk av miljøvennlige transportalternativer.
 • Fasilitere lading for elbiler og tilby parkering for sykler ved klubbens anlegg.

4. Anlegg og vedlikehold:

 • Implementer vedlikeholdsplaner for å redusere unødvendig forbruk av vann, elektrisitet og andre ressurser.
 • Velg miljøvennlige materialer og metoder for anleggsarbeid og vedlikehold.
 • Opprett grøntområder og plante trær for å forbedre luftkvaliteten og redusere karbonavtrykket.

5. Kommunikasjon og bevisstgjøring:

 • Informer spillere, foreldre, ansatte og frivillige om klubbens miljøinitiativer og oppfordre til deltakelse.
 • Arranger workshops og seminarer om klimaendringer og miljøvern for å øke bevisstheten og inspirere til handling.
 • Bruk klubbens kommunikasjonskanaler til å fremme miljøvennlige praksiser og oppmuntre til engasjement fra klubbens medlemmer.

 

 

 

6. Partnerskap og samarbeid:

 • Samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og bedrifter for å få støtte og ressurser til miljøprosjekter.
 • Delta i lokale initiativer og kampanjer for miljøvern og bærekraft.

7. Kontinuerlig evaluering og forbedring:

 • Gjennomfør jevnlige vurderinger av klubbens miljøprestasjoner og identifiser områder for forbedring.
 • Ta hensyn til tilbakemeldinger fra medlemmer og interessenter for å justere og forbedre miljøinitiativer og praksiser.

Ved å implementere disse tiltakene vil Moss Fotballklubb kunne redusere sitt klimaavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid

Annonse fra Obos-ligaen: