Funksjonsnedsettelse

Funksjonsnedsettelse

For å sikre at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan bidra og delta på Moss Fotballklubb sine aktiviteter på en god og tilrettelagt måte, vil følgende tiltak vurderes:

1. Tilrettelegging av fasiliteter:

 • Sørge for at treningsanlegg og klubbfasiliteter er tilgjengelige for personer med ulike funksjonsevner. Dette kan inkludere tilgang til ramper, heiser, tilrettelagte garderober og toaletter.
 • Vurdere behovet for tilpasninger som for eksempel rullestolramper, ledelinjer for synshemmede, og tilgang til audiovisuelt materiale for døve eller hørselshemmede.

2. Tilpasset utstyr og trening:

 • Tilby tilpasset utstyr og treningsmetoder for spillere med ulike funksjonsevner. Dette kan omfatte tilrettelagte fotballer, alternative treningsøvelser og individuell oppfølging fra trenere.
 • Ansette trenere eller assistenter med kompetanse innen tilrettelegging for ulike funksjonsevner, og tilby opplæring for eksisterende trenere og frivillige.

3. Personlig oppfølging og støtte:

 • Tilby personlig oppfølging og støtte for spillere med spesielle behov, enten det gjelder fysiske, kognitive eller emosjonelle utfordringer.
 • Etablere et system for å identifisere behov og tilrettelegge individuelt for hver spiller, basert på deres funksjonsevner og mål.

4. Inkluderende aktiviteter og arrangementer:

 • Arrangere aktiviteter og arrangementer som er åpne for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette kan inkludere integrerte treninger, turneringer og sosiale arrangementer.
 • Oppmuntre til samarbeid og vennskap på tvers av ulike evnenivåer, og fremme en kultur preget av aksept og inkludering.

5. Kommunikasjon og informasjonstilgjengelighet:

 • Sørge for at all kommunikasjon og informasjon om klubbens aktiviteter er tilgjengelig i ulike formater og tilpasses ulike behov. Dette kan inkludere teksting av videoer, bruk av symboler og bilder for å supplere tekst, og tilgang til informasjon i alternative formater som braille.
 • Ha klare retningslinjer for å imøtekomme behovene til personer med ulike funksjonsevner når det gjelder kommunikasjon og informasjon.

 

 

 

6. Kontinuerlig evaluering og tilpasning:

 • Gjennomføre jevnlige evalueringer av klubbens tilretteleggingstiltak for å sikre at de er effektive og relevante.
 • Være åpen for tilbakemeldinger fra spillere, foresatte og ansatte med hensyn til hva som fungerer godt og hva som kan forbedres, og gjøre nødvendige justeringer basert på disse tilbakemeldingene.

Ved å implementere disse tiltakene vil Moss Fotballklubb kunne skape et inkluderende miljø der alle, uavhengig av funksjonsevne, kan delta og bidra på en positiv og meningsfull måte.

Annonse fra Obos-ligaen: