Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi – versjon 1.0 revidert pr 12.02.2024

 

 

Ved å implementere denne bærekraftstrategien vil Moss Fotballklubb ikke bare oppnå miljømessige og sosiale fordeler, men også styrke sin posisjon som en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet og innenfor fotballen som helhet. Strategien vil revideres med jevne mellomrom og fokuserer i første versjon på 5 hovedområder hvor klubben vil øke bevisstheten blant sine medlemmer.

 

 

1. Bærekraftige operasjoner:

  • Redusere miljøavtrykket: Implementere tiltak for å redusere energiforbruket på stadionet og kontorlokalene, inkludert overgang til fornybar energi og effektivisering av vannforbruk.

Avfallsminimering: Øke fokus på resirkulering og avfallsminimering både på stadion og i administrative prosesser.

Grønn transport: Oppmuntre ansatte, spillere og tilskuere til å bruke miljøvennlige transportalternativer som kollektivtransport, sykling eller bilkollektiv.

2. Samfunnsengasjement:

  • Lokalsamfunnsinitiativer: Delta aktivt i lokale samfunnsprosjekter og samarbeide med lokale organisasjoner for å styrke fellesskapet.

Ungdomsprogrammer: Tilby gratis fotballtrening og aktiviteter for barn og unge i nærområdet for å fremme en sunn og aktiv livsstil.

Diversitet og inkludering: Arbeide for å fremme mangfold og inkludering innenfor klubben og i samfunnet, og bekjempe diskriminering og rasisme i alle former.

3. Økonomisk bærekraft:

  • Ansvarlig forretningspraksis: Implementere retningslinjer for økonomisk ansvarlig drift, inkludert langsiktig økonomisk planlegging og investeringer som tar hensyn til både økonomiske og sosiale faktorer.

Diversifisering av inntektskilder: Utforske nye inntektsstrømmer som ikke bare er avhengige av billettsalg og sponsorer, for eksempel salg av bærekraftige produkter og tjenester.

4. Kommunikasjon og bevissthet:

  • Transparent kommunikasjon: Kommunisere åpent og tydelig om klubbens bærekraftsinitiativer, både internt og eksternt, og oppmuntre til dialog og tilbakemeldinger fra interessenter.

Kampanjer og opplæring: Starte bærekraftskampanjer rettet mot fans, sponsorer og ansatte for å øke bevisstheten og oppfordre til handling for en mer bærekraftig fremtid.

5. Langsiktig planlegging og evaluering:

  • Fastsettelse av mål: Sette opp konkrete, målbare mål for bærekraftsprestasjoner innenfor definerte tidsrammer for å sikre kontinuerlig forbedring.

Regelmessig evaluering: Gjennomføre regelmessige revisjoner av bærekraftsstrategien for å vurdere fremskritt og identifisere områder for forbedring.

Annonse fra Obos-ligaen: