Tilsvar på Kråkevingen sitt FB-innlegg vedrørende supportereffekter

I et møte mellom ledelsen i Moss Fotballklubb og Kråkevingen i desember 2023 ble det poengtert at Kråkevingen må innhente godkjenning fra Moss Fotballklubb før klubbens logo benyttes i supportereffekter som Kråkevingen selger. Kråkevingen startet nå nettopp salg av supportereffekter med MFK-logo uten at godkjenning var innhentet og Moss FK har derfor bedt om at salget stanses inntil en godkjenning foreligger. 

Det er avtalt et møte mellom partene førstkommende torsdag og vi håper der å komme til enighet om en avtale om salg av supportereffekter som er god for både Kråkevingen og Moss Fotballklubb. 

Moss Fotballklubb ønsker også å poengtere at vi ikke har engasjert eller har ønsker om å engasjere juridisk bistand i denne saken. 

Med vennlig hilsen

Christian Blad Ausland 
Daglig leder Moss FK