Omorganisering i yngres avdeling i Moss Fotballklubb

Det skjer mye spennende i klubben om dagen og nå blir det enkelte justeringer som skal sørge for et enda bedre tilbud for de unge.

Sport skal nå deles inn i tre ulike avdelinger: A-lag, Utviklingsavdelingen (eliteavdeling) og yngres avdeling (breddeavdeling).

Yngres avdeling – G5 til G14

I barnefotballen fra G5 til G11 skal klubben følge bestemmelser om barnefotball, med foreldredrevne lag med spillere fra skoler som sogner til Moss FK og Melløs. Fra G12 til G14 skal klubben ha tilbud for spillere som både er mest og mindre øvet, dersom det er spillere nok i aldersklassen. I dette alderstrinnet vil de spillerne som er lengst fremme ha bylaget som en ekstra arena for mer spisset aktivitet.

Utviklingsavdelingen – G15 til G19

Satsningen skal spisses når lagene blir en del av Utviklingsavdelingen. Utviklingsavdelingen vil derfor kun ha ett lag pr. alderstrinn.

Det vil i 2024 si:

Ett G15-lag (G2009 i 2024)
Ett G16-lag (G2008 i 2024)
Ett G19-lag (G2007, G2006 og G2005 i 2024)

Med eventuell akademiklassifisering vil det også bli et lag i G17 nasjonal serie (2007).

Annonse fra Obos-ligaen: