Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Moss FK AS

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2024 kl 15:00 Generalforsamlingen avholdes på MFK Brakka.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjennelse av innkallingen 3. Valg av ny styreleder
  3. Godkjennelse av styrets forslag om oppløsning og avvikling av selskapet etter aksjeloven kapittel 16

Selskapets styre har lagt frem et forslag om å oppløse og avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel 16 I.

Forslaget er begrunnet i at det ikke er planlagt aktivitet i selskapet fremover og styret velger derfor å avvikle selskapet.

På vegne av styret

Geir Hagnes
Styreleder

Les innkallingen her.