Det vil bli enkel servering.
 
Foredragsholder er vår hovedtrener Thomas Myhre.