2021 ble nok ett Covid-19 år og ved inngangen til ett nytt år, ser det ut som vi må leve med dette også i 2022. Epidemien og situasjonen i Moss gjorde at det heller ikke i år ble mulig å avholde noen fysiske avslutningssamlinger i klubben. Det at vi ikke kan møtes «fritt» og uten restriksjoner skaper en del utfordringer med kommunikasjon og kulturbygging. Styret har en klar målsetting om at kommunikasjon og det å skape gode møteplasser skal bli bedre og bedre i tiden som kommer.

Jeg vil i år som i fjor rette en stor takk til alle spillere, foreldre, eldregruppen, ansatte i administrasjonen, trenere, trener-/ spillerutviklere, matrixer, oppmenn, styret og alle andre frivillige som gjør en utrolig innsats for klubben hver dag, hele året. Hvert år er det noen som velger å forlate oss og jeg retter en spesiell takk til den innsatsen dere har lagt ned og håper at vi sees igjen ved en senere anledning.

En stor takk går også til alle våre sponsorer, samarbeidspartnere og støttespillere. Dere bidrar til at vi kan fortsette satsningen og utviklingen av Moss fotballklubb. Det er godt å ha dere med både i gode og ikke så gode tider.

Det har gjennom året vært både oppturer og nedturer. Noen lag har hatt suksess, noen har møtt motgang. Det viktigste er dog at vi alle gjør så godt vi kan og at vi sammen skaper et godt miljø for både unge og gamle. Det har blitt gjort utrolig mye bra av mange, men dessverre også noen feil, blant annet fra oss som er i ledelsen. Sistnevnte er beklagelig og noe vi hele tiden prøver å minimere og selvsagt noe vi skal lære av for å bli bedre i fremtiden.

Når vi nå legger 2021 bak oss og ser fremover er det mange ting som begynne å finne sin form. De fleste trenerne for lagene i Yngres er på plass og det jobbes knallhardt for å fylle de siste hullene. Daglig Leder og Klubbkoordinator tiltrer i januar 2022. Dette gjør at vi endelig har på plass en ny administrasjon i klubben. Når det gjelder A-laget er trenerapparatet på plass og de jobber aktivt med å forme spillerstallen for 2022. Jeg er svært fornøyd med at vi nå har tung fotballkompetanse og mye erfaring fra kulturbygging i alle ovennevnte roller, noe som gjør meg optimistisk for at vi går et svært spennende fotballår i møte.

Da er det bare å oppfordre alle til å ta i bruk MFK-brakka og la det bli årets møteplass for alle som er glad i klubben.

Med dette er ingen nevnt og ingen glemt - Godt Nytt År - Vi sees til nye fotballeventyr i 2022!

 

Geir Hagnes

Styreleder Moss FK