Økonomi- og administrasjonsansvarlig

Moss FK får i dag levert regnskaps- og lønnsadministrasjon fra en ekstern leverandør. Vi vurderer å gjøre dette internt i klubben i fremtiden. Eventuelt valg av regnskapssystem er fremdeles åpent. Stillingen som økonomi- og administrasjonsansvarlig kan derav være 50% eller 100%, avhengig av søkernes kvalifikasjoner innenfor regnskap- og lønnsadministrasjon. Stillingen dekker arbeidsoppgaver som følger;

Økonomi, regnskap og lønn

 • I samarbeid med daglig leder utarbeide forslag til budsjett
 • Daglig oppfølging av regnskap/økonomi
 • Regnskapsføring (avhengig av kvalifikasjoner)
 • Ansvarlig for fakturering av sponsorer, klubbens medlemmer og andre kunder.
 • Ansvarlig for oppfølging av lønn og godtgjørelser til klubbens ansatte og trenere.
 • Lønnskjøring (avhengig av kvalifikasjoner)
 • Ansvarlig for klubbens kontakt med NAV og skatteetaten.

Administrasjon

 • SPOND-koordinator og ajourhold av medlemsregister.
 • Være administrativt kontaktpunkt for Moss Kommune, Moss Idrettsråd, Østfold Fotballkrets, Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • I samarbeid med daglig leder og arrangementsansvarlig, koordinere og gjennomføre arrangementer.
 • HMS ansvar i samarbeid med daglig leder.
 • Andre administrative gjøremål.

Logistikk, post og arkiv

 • Ansvar for innkjøp av utstyr til sportslig aktivitet i klubben.
 • Mottak og fordeling av e-post/ordinær post sendt til klubben.
 • Ansvar for at arkivverdig materiale blir arkivført på klubbens SharePoint

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring innen økonomi og administrasjon.
 • Erfaring fra regnskaps- og lønnsadministrasjon
 • Erfaring fra frivillig arbeid, gjerne fra drift av fotball- og/eller idrettsklubb.
 • Samfunnsengasjert og engasjement for fotball, gjerne med kjennskap til Moss FK
 • Godt kjennskap til og erfaring fra bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer.
 • Ønskelig med erfaring fra logistikk arbeid
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av SoMe.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, organisert og effektiv
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange parallelle aktiviteter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Profesjonell serviceinnstilling overfor idrettslagets frivillige, medlemmer og samarbeidspartnere

Søknad sendes til: geir@mossfk.no. Kontaktperson Geir Hagnes, mobil 481 99 466
Søknadsfrist 6. august 2021.

______________________________________________________________________________________

Samfunnsansvarlig

Stillingen som samfunnsansvarlig er et 50% vikariat i perioden 1. september 2021 – 28. februar 2022. Stillingen har følgende arbeidsoppgaver;

Samfunnsansvar

 • Klubbens kontaktpunkt for dialog med Fotballstiftelsen og andre samarbeidsparter.
 • Utarbeide budsjett og rapporter i samarbeid med Daglig leder.
 • Ansvarlig for klubbens dialog med Moss kommune og NAV innenfor området samfunnsansvar.
 • Ansvarlig for kontakt og rapportering til fotballstiftelsen.
 • Gjennomføring av trening og aktiviteter samt være kampleder for Gatelaget.
 • Nærmeste foresatte for andre trenere tilknyttet Gatelaget.
 • Ansvarlig for klubbens initiativ og aktiviteter under MFK-care.

Aktiviteter i Yngres avdeling og arrangementer

 • Bidra i administrasjon og drift av FFO.
 • Utvikle og koordinere arbeidet med fotballskoler og fotballturneringer i samarbeid med sportssjef.
 • Bistå i administrasjonen rundt arrangementer, under ledelse av arrangementsansvarlig i Yngres avdeling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med rus og psykiatri.
 • Erfaring fra frivillig arbeid, gjerne fra drift av fotball- og/eller idrettsklubb.
 • Erfaring fra bruk av SoMe.
 • Samfunnsengasjert og engasjement for fotball, gjerne med kjennskap til Moss FK.
 • Godt kjennskap til og erfaring fra bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, organisert og effektiv.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange parallelle aktiviteter.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God relasjonskompetanse.

Søknad sendes til: geir@mossfk.no. Kontaktperson Geir Hagnes, mobil 481 99 466
Søknadsfrist 6. august 2021.

_________________________________________________________________________________________

Trener Gatelag

Moss FK ønsker å styrke teamet rundt klubbens Gatelag og søker etter personer som kan være med på Gatelagets treninger 2 ganger i uken og på kamper i sesongen. Treninger foregår på dagtid. Vi ser for oss en 20% stilling.

Det er ønskelig med idrettsfaglig kompetanse og erfaring fra rus og psykiatri. God relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsevner er nødvendige personlige egenskaper.

Søknad sendes til: geir@mossfk.no. Kontaktperson Geir Hagnes, mobil 481 99 466
Søknadsfrist 6. august 2021.