Denne uken har MFK rapportert den økonomiske statusen per 31.12.2020 til Norges Fotballforbund. Rapporten omfatter en rekke økonomiske nøkkeltall som inngår i «Fotballens økonomiske oppfølgingssystem» (FOS) som regnes sammen til klubbens totale poeng-score.

Det er poengsummen man oppnår i FOS som avgjør om en klubb havner i rød, gul eller grønn sone – og som kjent har Moss FK ligget i rød sone siden 2017.

MFK fikk 3 år på seg av NFF til igjen å komme ut av rød sone. Daværende styret med Thomas Thorkildsen og Klaus Hagerupsen Hansen i føringen utarbeidet en handlingsplan for hvordan dette skulle oppnås. De påfølgende styrene har fulgt opp denne planen og Klaus Hagerupsen Hansen har hatt ansvaret for kontroll og rapportering til NFF, og han kan i dag fortelle at klubben nå har tatt steget over i gul sone:

-Det er veldig gledelig at vi i dag kan konstatere at 4 år med systematisk og hardt arbeid har gjort at vi kan sende en rapport om positiv egenkapital og en solid forbedring i FOS-score til klubblisensseksjonen i NFF. Med 108 poeng er vi over i gul sone og et langt steg i retning av en mye sunnere økonomi.

Tabellen over viser klubbens årlige forbedring i perioden i 2017-2020.

- Det er også gledelig å kunne konstatere at vi har klart å unngå poengtrekk underveis i handlingsplan-perioden, i motsetning til en del andre lag i norsk toppfotball.

I 2017 hadde MFK en negativ egenkapital på 3,7 millioner klubben. 3 år senere er denne forbedret med til sammen 4,0 millioner. Snaut halvparten av dette er oppnådd gjennom streng kostnadskontroll for å sikre positive driftsoverskudd, mens det resterende kommer fra ekstraordinære tiltak. Det nye klubbhuset er det klart viktigste av disse tiltakene – og her har klubben mottatt gaver og dugnadsinnsats fra en rekke firmaer og privatpersoner.

- Klubben vil få takke alle de som har vært med på å gjøre denne økonomiske snuoperasjonen mulig. Nå ser vi framover og håper på lysere tider både sportslig og økonomisk på Melløs, avslutter Klaus Hagerupsen Hansen.