Deltakere kan delta både via PC og smarttelefon. Vi anbefaler å installere Microsoft Teams på telefonen i forkant for enklest mulig oppkobling.

Bli med på møtet

For å registrere de fremmøtte og kontrollere hvor mange som er stemmeberettiget bes alle som deltar i møte om å registrere seg når man har kommet inn i det digitale møtet.

Det gjøres ved å benytte følgende lenke: Registrering av fremmøte

Dersom det blir behov for å gjennomføre skriftlige valg vil lenke til digitalt stemmeskjema bli distribuert i samtale-funksjonen («chat») i Teams-møtet.