Årsmøtet vil bli gjennomført kl 18:00 torsdag 25. mars 2021. Vi vil bruke "Teams" til den digitale gjennomføringen og link til møtet vil bli publisert på klubbens hjemmeside onsdag 24. mars 2021. Det vil samtidig ble informert om hvordan deltakelse på møtet skal registreres.

Vedlagt følger følgende dokumenter;

  • Årsberetning 2020 inkludert regnskap 2020 og budsjettforslag 2021
  • Forslag til årsmøtet
  • Innstilling fra valgkomiteen
  • Styrets innstilling til valgkomite
  • Årsberetning fra kontrollkomiteen