Styret i Moss FK har vedtatt at klubbens Årsmøte vil bli avholdt kl 18:00 torsdag 25. mars 2021. Følgende forhold gjelder;

  • Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende senest 11. mars 2021.
  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet,vil bli gjort tilgjengelig senest 17. mars 2021.
  • Sted for møtet vil bli bestemt i forhold til corona-situasjonen, og kunngjort senest 17. mars 2021.