- Moss To-Takt har vært en av våre mest trofaste partnere og har vært med oss i tykt og tynt gjennom mange ti-år. Akkurat nå er det er jo noen klare likhetstrekk, sier styreleder Geir Hagnes.
Moss To-Takt har akkurat flyttet inn i et nytt fantastisk bygg og Moss FK vil snart kunne flytte inn i MFK-brakka.

- Vi har begge fått på plass viktig infrastruktur og lagt til rette for å bygge team og kultur, noe som er en forutsetning for å lykkes. Jeg er svært fornøyd med at vi skal spille på lag også i 2021, forhåpentligvis med suksess i begge leirer, avslutter Hagnes.

- Det er svært viktig for Moss by at Moss FK kan snu den sportslige trenden og ta seg opp til nye høyder, og Moss To-Takt er glade for å være med å legge til rette for en slik opptur. Byen trenger Moss FK som merkevare og samlingspunkt for små og store, sier Kjell Rune Hanssen.
Han oppfordrer samtidig andre bedrifter til å samle seg og støtte opp om fotballklubben. Sammen blir vi sterke!