Styrets høyeste prioritet er å ta klubben fra rød til gul sone hos NFF og holde oss innenfor den handlingsplanen vi er enige om.

- Innenfor disse rammene, har vi fokus på å finne gode løsninger for fremtiden som er økonomisk forsvarlig og samtidig tilrettelegger for bedrede sportslige resultater. Ved å tilknytte oss en særdeles kompetent fotballpersonlighet fra Moss, ønsker vi også å fortelle hele byen at vi mener alvor og ønsker å få både klubb og by mere synlig på fotballkartet igjen, forteller styreleder Geir Hagnes.

Thomas Myhre er svært fornøyd med å være tilbake på Melløs.

Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på en enorm utfordring som vil kreve min fulle dedikasjon. 
Dette er tilbake til mine røtter, og en mulighet til å gi noe tilbake til klubben som la rammevilkårene til rette for min egen karriere, sier Thomas Myhre.

Ansettelsen av Thomas som sportssjef vil styrke det sportslige apparatet og derav være bærebjelken for bedrede resultater i hele linjen. Dette er i første omgang en prøveordning på ett år, med en klar intensjon om å gjøre stillingen permanent. 

- I første omgang må vi holde stillingen som assisterende A-lags trener vakant for å holde oss innenfor våre nøkterne budsjett. Denne beslutningen kan bli revurdert når vi ser hvordan arbeidet med våre samarbeidspartnere utvikler seg. 
Her er det bare å ta kontakt, både for våre trofaste og potensielle nye partnere. En oppfordring til alle bedrifter i regionen er å bli med som partner i Moss FK slik at vi sammen kan skape nye gode fotball opplevelser i Moss, sier Hagnes.

Myhre er klar på hva han ønsker å oppnå i den nye stillingen han snart trer inn i.

- Jeg ønsker å gjenskape tillit, entusiasme og engasjement hos lokalbefolkning, næringsliv, media og resten av fotball Norge. 
Det skal gjøres med en ydmyk, men tydelig tilnærming preget av åpenhet. Merkevaren MFK skal tilbake på kartet, så folk igjen begynner å bry seg om hva som skjer på Melløs.
Da må det også skapes resultater og utvikling.
Jeg skal gjennom handling bidra til å skape rammer for en prestasjonskultur som skal prege yngres/ungdoms avdeling og A-lag både på spiller, leder og trener nivå, avslutter påtroppende sportssjef i Moss FK Thomas Myhre.