- Moss Fotballklubb har god satsing fra bredde- til toppidrett med tydelige verdier for inkludering og mangfold for barn og unge. Dette passer veldig fint inn med MossIA sine verdier, sier prosjektdirektør  Carsten Rosskamp
- Sponsorprogram 2021 er et COVID-19 tiltak. Vi ønsker at midlene skal støtte opp under breddesatsingen og integrering i klubben og bli fordelt blant de som sliter med å betale medlemsavgift pga. økonomiske utfordringer. Vi setter pris på å kunne hjelpe med innsatsen for barn og unge, avslutter Rosskamp.


Daglig leder i MFK Runar Borgersen var tilstede på Melløs og fikk overrakt sjekken fra MossIA.


- Dette kommer godt med, det er et verdifullt bidrag for å sikre klubbens arbeid med barn og ungdom. Vi er svært takknemlige for dette samarbeidet med MossIA, sier Borgersen