- Dette er helt avgjørende for tryggheten i å kunne fortsette å drive MFK også på et høyere nivå enn klubben er i dag. Det å ha en bedrift som BDO som vi kan utvikle oss sammen med i ryggen, kjennes veldig trygt og godt. Vi setter stor pris på samarbeidet, og ikke minst at de øker støtten i denne avtalen, sier markedsansvarlig i MFK Heidi Stensvoll.

BDO har over tid omtalt at de ønsker å være en «grunnmursponsor» for MFK ved å bidra til et solid, langsiktig fundament for å videreutvikle klubben.

- Avtalen innebærer økt støtte. Dette betyr at vi står ved klubben i både med- og motgangstider, sier regionleder og partner i BDO, Knut Evensen. Han har fulgt klubben tett i mange år og ser stor betydning av bla. MFKs nettverk

  - Dette har vi bevist over tid. Koronasituasjonen er selvsagt krevende for alle. Verken bedrifter eller publikum har fått det fotballproduktet vi alle ønsker oss, men nettopp i en slik krevende periode må vi støtte MFK slik at vi kan sikre oss fotball- og fellesskapsopplevelser i framtiden, utdyper han.

-Vi velger å gå inn med  avtale som strekker seg over tre år, for å bidra til litt forutsigbarhet både for BDO og MFK, sier markedssjef i BDO Grete T. Thunæs.

 

Når BDO går inn i en ny avtaleperiode, er det fordi MFK har levert på viktige mål for BDO; å skape positive opplevelser, assosiasjoner og omdømme til både klubb, men ikke minst byen. Stedsattraktivitet er viktig for Moss og BDO. Her bidrar klubben på en god måte.

BDO har stor interesse for MFK blant sine ansatte og deres samarbeidsavtale med klubben er også et ansattgode. Med BDOs størrelse er de et viktig marked for klubben med hensyn til publikum og støttespillere.

- Jeg har en brennende interesse for klubben og Moss by. Vi i BDO gleder oss over den nye avtalen og til videre samarbeid i tre nye år. Vi oppfordrer næringslivet i Moss til å støtte klubben da vi mener dette er viktig for byens identitet, avslutter Knut Evensen.