Moss FK er glade for å kunne annonsere at det etter oppfordring fra Kråkevingen nå er utnevnt en supporterkoordinator, og at Lasse Aarstrand har sagt ja til å inneha denne rollen.

 

- Dette er et viktig skritt i arbeidet med å skape et godt og sundt forhold mellom supportere og fotballklubben. Supporterne er hjertet i fotballen og vil alltid være der, derfor er det viktig at de blir ivaretatt og at de har en etablert person å gå til dersom de trenger det. En supporterkoordinator er viktig og skal være bindeleddet mellom supporterne og klubben, vakter, politi og gjestende supportere.
Det kan også nevnes at
supporterkoordinator er et krav for alle klubber i OBOS-ligaen og oppover, så det er bra å være forberedt på fremtiden, sier styreleder Geir Hagnes.

 

Supporterkoordinatorens roller kan oppsummeres slik:

SK er kontaktpunkt mellom klubbens supportere og klubben for å gjøre dialogen mellom disse så god som mulig.
SK skal stå som en garantist for et minimum av kommunikasjon mellom klubb og supportere, og unngå at supportere blir en utenforstående part.
Dialogen er avhengig at informasjonsutvekslingen fra begge sider er god, og at kredibiliteten til SK er god.
SK skal informere supporterne om avgjørelser/vedtak som fattes av klubben og kommunisere supporternes synspunkter på disse til klubben igjen.
Forbedring av forholdene supportere imellom og mellom klubb/valgte ledere/sikkerhetsansvarlige og stadionvakter.
Legge forholdene til rette for at supportere aktivt skal delta i klubbens utvikling gjennom de tilgjengelige kanaler som er til rådighet.
Legge forholdene til rette for at alle klubbens supportere skal bidra til å ytre sine meninger i de rette fora. En større og bedre organisert supporterbase har større påvirkningskraft og innflytelse og lettere for å bli hørt.
SK skal ikke bare bygge relasjoner til de ulike supportergrupperingene i klubben, men også til politi, sikkerhetspersonell og gjestende supportere.
SK skal ha en dialog med andre klubbers SK for å sikre at man etterlever de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på de ulike arenaer.