Styrene i stiftelsene H. Bloms og Fr Holsts legat og Konsul H. Bloms legat, med godkjennelse fra Stiftelsestilsynet, har besluttet å gi en gave til Moss FK. Gaven skal øremerkes yngres avdeling eller bidrag til klubbens klubbhus. Gavens størrelse er på kr 80 622,07, de håper gaven kommer til nytte og ønsker oss lykke til!
 
Selvfølgelig kommer dette til nytte, og vi skal sørge for at dette blir en del av prosessen med å få MFK tilbake til gamle høyder
 
Tusen takk!