Valgkomitéen i Moss Fotballklubb har bestått av Børge Skogvoll (leder), Jørgen Magnussen (medlem), Gunnar Berg (medlem) og Harald Mathisen (varamedlem). Komitéen foreslår følgende kandidater til nytt styre i klubben som skal velges på årsmøtet 31. august: For en komplett oversikt over øvrige styrer og komitéer: Klikk her (oversikt i PDF-format)