Moss Avis har i kveld publisert en nettartikkel med en overskrift om "skakkjørt" økonomi i Moss Fotballklubb, og en innledning som sier at at det er "vesentlig usikkerhet rundt videre drift". Papirutgaven for i morgen har "Stygge tall i årsberetningen", "Blytungt på Melløs" og "ildrøde tall" på sin forside. Artikkelen det dreier seg om tar utgangspunkt i klubbens årsberetning for året 2019 som ble publisert i går Vår oppfatning er at disse overskriftene og ingressene gir et feil bilde av det klubben har formidlet om økonomiutviklingen i denne årsberetningen. Vi ønsker derfor å gjenta de viktigste punktene som viser at klubbens økonomi faktisk ER på rett vei - og at det også er tilfelle for året 2019: 1. Klubben gikk med over 500.000 kr i overskudd i 2019. Det er tredje år på rad at vi oppnår overskudd. 2. Egenkapitalen - som har vært negativ helt siden 2010 - er forbedret hvert år siden 2017. Dette er et vesentlig mål i klubbens handlingsplan for å komme ut av "rød sone" i NFFs økonomiske oppfølgingssystem. 3. Moss Avis sin overskrift "Usikker på fortsatt drift" er basert på en note som alle bedrifter/klubber med negativ egenkapital må ha med i sin årsberetning. Standardteksten i denne noten har før øvrig vært med i alle årsrapporter fra MFK siden 2014, og er altså ikke en nyhet slik man kan få inntrykk av i dagens artikkel. Moss Avis sin journalist stilte for øvrig aldri spørsmål til undertegnede om temaet "fortsatt drift". Hadde det skjedd ville han fått følgende svar (som er nøyaktig likt det som også står i årsrapporten): Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn. Moss Avis skriver på sin forside i papirutgaven at "... men troen på en snuoperasjon lever". Faktum er at snuoperasjonen i MFK startet allerede i 2017. Det var da den nåværende økonomiske handlingsplanen ble vedtatt, og denne har altså resultert i kontinuerlig økonomisk forbedring siden da. På vegne av styret i Moss Fotballklubb Klaus Hagerupsen Hansen, styreleder