Styret i Moss Fotballklubb har besluttet at det ordinære årsmøtet mandag 31. august vil bli avholdt digitalt. Det var opprinnelig planlagt å avholde møtet på Melløs Stadion, men Moss Kommune har satt en begrensning på 20 personer på møter som avholdes i kommunale anlegg. I tillegg har styret mottatt tilbakemelding om at en rekke medlemmer ser det som problematisk å delta på et fysisk møte gitt den nåværende Covid19-situasjonen. Styrets vurdering er at det mest hensiktsmessige da er å ikke gjennomføre et fysisk møte. Norges Idrettsforbund (NIF) har åpnet for at årsmøter i 2020 kan avholdes både skriftlig og digitalt, og styret har valgt sistnevnte løsning for å gjennomføre årsmøtet. For mer informasjon fra NIF om digitale årsmøter: Klikk her NB! Vi ber alle som ønsker å delta på årsmøtet om å registrere seg ved hjelp av et enkelt påmeldingsskjema (KLIKK HER).  Informasjon om pålogging vil bli sendt ut per e-post i løpet av inneværende uke. Det samme gjelder saksdokumenter og informasjon om hvordan eventuelle skriftlige valg vil bli gjennomført. Årsmøtet starter kl 19:00, og det vil være mulig å logge seg på fra kl 18:45. Dagsorden for årsmøtet
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
  4. Årsberetning og regnskap 2019, samt beretninger fra revisor og kontrollkomite
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Budsjett 2020
  8. Valg