Progresjon Mye rom/tid Lite rom/tid Skjerme ballen
På bakken 1 2 3
I lufte 4 5 6

 

SITUASJONSOPPVARMING - 15 minutter

Velg en av disse pr. trening

 

1. Posisjonsspill

 • 4v1, 3v1, 4v2, 5v2, 5v3, 7v3, 4v4+3.  
 • Husk mye rom/tid betyr stor bane. Gradvis redusere størrelsen på banen. 

 1. Pasning mellom angripere
 2. Forsvarer(e) forsøker å vinne ballen
 3. Etter x antall pasninger kan angripere score i målet øverst
 4. Forsvarer(e) kan score i målet nederst når han/de vinner ballen

 

2. Øvelser mot mål/linje

 • 2v1, 3v2, 4v3 med føre over linje, pasning i et lite mål, skyte på mål med/uten keeper

 1. Angrepsspillere starter ute
 2. Forsvarsspiller(e) starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspillere forsøker å score
 5. Forsvarsspiller(e) forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller(e) kan ved ballerobring score i målet nederst


SITUASJONSØVING
 - 30 minutter

Velg en av disse: 

 • 4v4 med 4 små mål
 • 4v4 pluss keepere i to store mål
 • 4v4 på lang smal bane

 

4v4 - Målet ved spillet - Angrep

Oppbyggende spill for å skape sjanser og score mål.

Prinsipper: 

 • Bredde og dybde
 • Spill fremover
 • Behold ballen i laget
 • En pasning ut bredt initierer til pasning fremover (mot motstanders mål)
 • Organisering av spillerne på banen

 

4v4 - Målet ved spillet - Overganger

Hurtig omstillinger: 

Ved balltap

 • Hurtig forsvare målet – Hindre mål mot
 • Hindre motstander å skape sjanser ved å hurtig presse ballfører og hindre gjennombruddspasninger
 • Returløp – Hurtig komme på rett side mellom ballfører og eget mål (ingen tid å miste på skuffelser

Ballerobring

 • Kan vi score?
 • Kan vi gi en målgivende pasning?
 • Ut i posisjoner og behold ballen

 

4v4 - målet ved spillet - Forsvar

Jobbe sammen for å hindre mål mot og vinne ballen

 • Hurtig skjerme mål
 • Liten bane – kompakt lag
 • Press på ballfører
 • Marker spillere nærme ball
 • Gi sikring lengre vekk fra ballen
 • Ikke bli utspilt
 • Ikke lag frispark

 

SPILL - 45 minutter

 • 5v5 - 7v7 (11 år)  
 • 5v5 - 9v9 (12 år). 

Dribling Pasning Scoring 11-12 år