Å angripe og forsvare seg som et lag videreutvikles. De lærer å heade ballen bedre og sikte bedre både med defensive og offensive headinger. De forstår at en må trene for å bli bedre. De forstår at en må varme opp. Store forskjeller på spillerne pga puberteten. 

 

MÅL FOR SESONGEN

Lagets organisering er viktig. Koordinere enkle rolleoppgaver i laget.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT (90 min)

  1. Situasjonsoppvarming, 15 minutter
  2. Situasjonsøving - 30 minutter
  3. Spill - 45 minutter

 

Veiledning for trening


Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar. I dette alderstrinnet har vi fokus på koordinere enkle oppgaver i laget i Angrep, ved Overganger, og i Forsvar. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Overganger er delt opp i Overgang fra forsvar til angrep og Overgang fra angrep til forsvar. Fosvar er delt opp i Hindre oppbyggende spill og Hindre scoring. 

 

Dribling Pasning Mottak Scoring Mål for sesongen