Tiden er også inne for en mer spesialisering av posisjon på banen. Oppgavene på de ulike posisjonene på banen blir mer definert. Alle handlinger som å lage rom, presse, drible osv blir mer spesialisert pr posisjon. Utførelsen av disse handlingene krever mer hensikt, presisjon og timing av spillerne. 

 

MÅL FOR SESONGEN

Kampen er nå et sluttprodukt etter treningsuka. Lære å spille ut fra enkle rolleoppgaver.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT (90 min)

  1. Situasjonsoppvarming - 15 minutter
  2. Situasjonsøving - 30 minutter
  3. Spill - 45 minutter

 

Veiledning for trening


Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar.

I dette alderstrinnet har vi mest fokus på angrepsspill for å lære spillerne å spille sammen ut fra enkle rolleoppgaver. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Under "Oppbyggende spill" benytter spillerne seg av dribling, pasning, og mottak for å skape en målsjanse sammen. For å score sammen benytter spillerne seg av skudd.

Under ligger en veiledning for hvordan vi kan trene disse. Vi fokuserer også på forsvarsspillet i øvelsene og i spill. Forsvar er delt opp i Hindre (motstanders) oppbyggende spill og Hindre (motstander) scoring. Nytt av året er at vi også har fokus på overganger. Overganger er delt inn i Overgang fra forsvar til angrep og Overgang fra angrep til forsvar. 

 

Dribling Pasning Mottak Scoring Mål for sesongen