Vi kan nå gjøre et forsøk på å organisere laget med spillere i posisjoner slik at lagspillet kan utvikles. Ballen er fortsatt en magnet for oppmerksomheten. Barna har fortsatt ikke et tydelig bilde på at å beholde posisjon kan være til hjelp for ballfører og laget. 

 

MÅL FOR SESONGEN

Ballen er et virkemiddel for å jobbe sammen. Lære å spille sammen med mening.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT (90 min)

  1. Situasjonsoppvarming. Lek med ball - 15 minutter
  2. Situasjonsøving - 30 minutter
  3. Spill - 45 minutter

 

Veiledning for trening


Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar. I dette alderstrinnet har vi mest fokus på angrepsspill for å lære spillerne å spille sammen. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Under Oppbyggende spill benytter spillerne seg av dribling, pasning, og mottak for å skape en målsjanse sammen. For å score sammen benytter spillerne seg av skudd. Under ligger en veiledning for hvordan vi kan trene disse. Nytt for året er at vi også kan fokusere på forsvarsspillet i øvelsene og i spill. Forsvar er delt opp i Hindre (motstanders) oppbyggende spill og Hindre (motstander) scoring. 

Dribling Pasning Mottak Scoring Mål for sesongen