Kontroll over ballen utvikles mer. Handlinger som pasning, mottak, drible, og skyte med en hensikt er ikke utviklet ennå. Forestilling om at spillsituasjoner kan løses i fellesskap utvikles sakte, men det skjer kun sporadisk i spillet. Barna blir fortsatt distrahert av ulike hendelser på-, rundt- og utenfor banen. Barn på denne alderen observerer «litt av alt». Instruksjoner trenere kan gi i dette alderstrinnet er «se hvor du sentrer», «løp tilbake og hjelp til å vinne ballen», «se opp», «skjerme ballen», «ta ballen». På trening er det viktig at spillerne kommer ofte i situasjoner som oppstår i kamp. 

 

MÅL FOR SESONGEN

Ballen er midlet – gjøre meningsfylte handlinger med ballen.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT (60 min)

  1. Situasjonsoppvarming. Lek med ball - 10 minutter
  2. Situasjonsøving - 20 minutter
  3. Spill - 30 minutter

 

Veiledning for trening


Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar. I dette alderstrinnet har vi fokus på angrepsspill for å lære spillerne å beherske ballen. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Under Oppbyggende spill benytter spillerne seg av dribling, pasning, og mottak for å skape en målsjanse. For å score benytter spillerne seg av skudd. Under ligger en veiledning for hvordan vi kan trene disse.

Dribling Pasning Mottak Scoring Mål for sesongen