Regler, banens retning og spille sammen er ikke så viktig for dem ennå. «Klyngefotball» er vanlig. På trening er det viktig å ha en ball pr spiller. Dersom det ikke er tilfelle kan det bli et stort problem. Det viktigste er lek med ball. Å bli vant med å finne ut av hva en ball er og hvordan ballen oppfører seg.

 

MÅL FOR SESONGEN

Ballen er målet. Lære å kontrollere ballen.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT (60 min)

  1. Situasjonsoppvarming. Lek med ball - 10 minutter
  2. Situasjonsøving - 20 minutter
  3. Spill - 30 minutter

 

Veiledning for trening


Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar. I dette alderstrinnet har vi fokus på angrepsspill for å lære spillerne å beherske ballen. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Under Oppbyggende spill benytter spillerne seg av dribling, pasning, og mottak for å skape en målsjanse. For å score benytter spillerne seg av skudd. Under ligger en veiledning for hvordan vi kan trene disse.

Dribling Pasning Mottak Scoring Mål for sesongen