Lokalet leies ikke ut til arrangementer hvor leietager eller målgruppen for arrangementet er under 25 år. Styret i Brakka forbeholder seg videre retten til ikke å leie ut til arrangementer/leietakere hvor det er tvil om arrangementet vil være forenelig med styrets målsetning for lokalet. Leietager forplikter seg til å være til stede under hele tilstelningen, også under avslutning og oppryddingen i etterkant.

Leie og brukstider

Utleietid er normalt fra kl.12:00 til kl.10:00 påfølgende dag.
Avvikende tider kan avtales.
Av hensyn til våre naboer skal det være ro i området kl.23:00 på hverdager og 02:00 i helger.

Leietager er selv ansvarlig for følgende forhold rundt utleien

  • Leietager for arrangementet er 25 år.
  • Sjekke at alt er i orden ved overtagelse av lokalet og melde eventuelle avvik til utleieansvarlig.
  • Gjøre seg kjent med rømningsveier og branninstrukser for øvrig ( hvor brannslukkere, branntepper o.l står )
  • Rydde opp, tømme kjøleskap og vaske over. Tømme og fjerne rester i oppvaskmaskinen.
  • Bære ut søppel i den blå søppeldunken utenfor.
  • Tørke av bord og stoler og henge de på bordene.
  • Leietaker må medbringe egne håndklær for tørking av glass, bestikk etc før det settes på tilbake på plass.
  • Alt av dekketøy må telles før og etter bruk.
  • Sjekke at vinduer og dører er lukket, låst og sjekke at alt er slått av + skru ned termostater før man forlater lokalet.
  • Melde eventuelle avvik på utlagt avviksskjema som alltid signeres og leveres til utleier v avsluttet leie. Lokalet er forsikret, men leietagere økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som påføres lokalet og inventar. Ansvaret gjelder for skade påført av noen som deltar i leietagers tilstelning.

Kontonummer

Kontonr 1080 19 69408.