Motstanders posisjon Posisjon i forhold til målet
Venstre Midten Høyre
Ingen motstander m/keeper 0 0 0
Motstander bakfra 1 1 1
Motstander fra siden 2 2 2
Motstander forfra 3 3 3

 

SITUASJONSOPPVARMING - 15 minutter

 • En spiller en ball. Skyte i små eller store mål med/uten keeper - progresjonsnivå null (0)
 • Øvelser preget av lek


SITUASJONSØVING
- 30 minutter

Velg en av disse ut fra progresjon:

1. 1v1 (+keeper) med motstander bakfra

 1. Angrepsspiller starter litt foran
 2. Forsvarsspiller starter litt bak
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst

 

2. 1v1 (+keeper) med motstander fra siden

 1. Angrepsspiller starter på en side
 2. Forsvarsspiller starter på en side
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst

 

3. 1v1 (+keeper) med motstander forfra

 1. Angrepsspiller starter ute
 2. Forsvarsspiller starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst

 

4. 2v1 (+keeper) eller 3v2 (+keeper) med avslutning

 1. Angrepsspillere starter ute
 2. Forsvarsspiller(e) starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspillere forsøker å score
 5. Forsvarsspiller(e) forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller(e) kan ved ballerobring score i målet nederst


SPILL -
30 minutter

 1. 4 (+keeper) v 4 (+keeper) med to store mål (9 år)
 2. 6 (+keeper) v 6 (+keeper) med to store mål (10 år)

 

Dribling Pasning Mottak 9-10 år