Det er kun er tillatt med 50 personer totalt på en bane, og 200 totalt på hele anlegget.

Vi må derfor begrense oss til totalt 50 personer, noe som skulle gi 25 per lag. Dette er da totalt inkludert spillere, trenere og foreldre. Hvordan dere løser dette hos dere er opp til dere, så lenge dere er maks 25 totalt. Til informasjon begrenser vi antall foreldre/tilskuere til 1 pers pr spiller for å komme under 25.

Når dere kommer er det fint hvis dere går samlet inn på anlegget, dere vil der møte en av våre kampverter. De bærer oransje vester markert med «kampverter». De går raskt gjennom hvor kampen skal gå, hvor publikum og spillere/trenerteam skal være, samt hvor oppvarming skal foregå med mer.

Det finnes tilgang på hånd-desinfisering ved inngangen til banen, og vi ber om at dere sørger for dette før og etter kamp både for spillere, trenere og publikummere i samarbeid med våre kampverter.

Registrering av de som er tilstede

Smittevernreglene pålegger oss å vite hvem som er på anlegget under arrangementer. Vi organiserer dette slik:

For lag som ikke fører kamprapporter i FIKS(13-)

Hvis dere har spiller liste i Spond eller tilsvarende er ikke det tilstrekkelig. Laget må derfor levere spiller liste og informasjon om trenerteam til kampverter ved ankomst til Melløs.

For lag som fører kamprapporter i FIKS (13+)

Spillere og trenerteam skal være registrert i kamprapporten, det er tilstrekkelig.