Informasjon til hjemmelag / kampvert Ansvarlig kampvert skal ivareta smittevernkrav for laget og motstanderlaget, samt alle publikummere.

 1. Bruke kampvert-vest for å være synlig.
 2. Kampvert tar imot dommere og motstanderlag og går raskt gjennom hvor kampen skal gå, hvor publikum, spillere og trenerteam skal være, samt hvor oppvarming skal foregå.
 3. Kampvert sjekker at begge lag bruker hånd-desinfeksjon før og etter kamp.
 4. Kampvert oppfordrer til at publikum også bruker hånd-desinfeksjon.
 5. Kampvert informere publikum om hvor de skal stå på banen, og påse at det holdes 1 meter avstand før, under og etter kamp.
 6. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.
 7. Hjemmelaget ved kampvert er ansvarlig for at dommerne også er registrert.
 8. Kampvert er ansvarlig for at det avmerkes i tilknytning til banen, som tydelig viser hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling (bruk ev. kjegler) se regler for baneinndeling (fotball.no).
 9. Kampvert er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo for mulig smittesporing.
 10. Oppvarming for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 11. Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 12. På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.
 13. Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Registrering av de som er tilstede

Smittevernreglene pålegger oss å vite hvem som er på anlegget under arrangementer. Vi organiserer dette slik.

For lag som fører kamprapporter i FIKS (13+)

Spillere og trenerteam skal være registrert i kamprapporten, det er tilstrekkelig.

For lag som ikke fører kamprapporter i FIKS(13-)

Hvis laget har spiller liste i Spond eller tilsvarende er ikke det tilstrekkelig. Laget må derfor levere spiller liste og informasjon om trenerteam til kampverter ved ankomst til Melløs.

Publikum

Registrere alle publikummere med navn og kontaktinfo. Dere får tilsendt skjema dere kan bruke ved registrering. Skjemaet kan også lastes ned på vår nettside. Kampvert er ansvarlig for å oppbevare listene i 10 dager.