Wangs bidrag

Tallet på 12,4 mill er førstehåndsverdien pr år som skolen og dens elever bidrar med samfunnsøkonomisk sett.


De viktigste komponentene i dette årlige bidraget er:


– Lærerlønninger full jobb med asos. kostnader
– Trenerlønninger
– Hybelboende elever fra andre kommuner
– Daglig forbruk for elever i løpet av året (180 elever i 190 dager)
– Kjøp av kostnader til drift, leie, forbruk, tjenester
– Div. kostnader som parkering, sosiale tilstelninger, samlinger, møterBeregningene er gjort ut fra skoleåret 2010/11 som da vil omfatte 180 elever, 17 lærere og 18 trenere.


I lønnsberegningene er det kun tatt med de som er hjemmehørende i Moss kommune med hensyn til inntekt skatt, bolig, osv.