Vi viser til artikkel i dagens papirutgave av Moss Avis.

Det Markus Ringberg referer til i saken dreier seg om rapportering til NFF pr. oktober 2009, som også ble avgitt innenfor tidsfristen, men hvor det dessverre manglet et skjema.

Moss FK håper dette virker oppklarende.