Veien videre er staket utStyremedlem Klaus Hansen (bildet) har hatt ansvaret for strategiprosessen som
har pågått siden det nye styret ble valgt i februar. Han fortalte at man har
lagt vekt på en bred og grundig prosess som har involvert representanter for
alle
deler av klubben. Dette har ledet fram til at man i dag kunne lansere
klubbens nye visjon:

Vi skal skape entusiasme og stolthet

Visjonen er konkretisert i følgende hovedmål:

 • A-laget skal være blant de 5 beste i Adeccoligaen 2007 og
  blant de 2 beste i 2008

 • Rekrutteringsarbeidet skal lede fram til at 5-6 spillere i
  A-lagsstallen skal ha lokal forankring fra egen talentgruppe

 • Ny intimstadion med sponsorfasiliteter skal være på plass
  til seriestart i 2009

For å realisere disse målene har strategiprosessen pekt ut
nærmere 40 konkrete tiltak. Hansen fremholdt de følgende som de aller viktigste
for at det skal være realisme i nå målene som klubben har satt seg:

 • Etablering av ny intimstadion med moderne sponsorfasiliteter
  og topp treningsforhold

 • Starte oppbyggingen av en sponsor-/markedsavdeling som skal
  ha fokus på sponsoroppfølging og fasilitetene på ny intimstadion

 • Spillerstall i 2008: Skal være forsterket med 3-4 etablerte
  spillere

 • Ansette spillerutvikler for aldersgruppen 13-19 år

 • Ansette materialforvalter for A-lagsstallen

 • På spørsmål om hva man må forvente av kostnader i 2008 basert på
  disse tiltakene svarte Klaus Hansen at man sannsynligvis må opp i minst 25
  millioner kroner – en betydelig økning fra årets budsjett på 15 millioner.

  Fra sponsorene som var til stede på møtet ble det stilt spørsmål
  rundt hva man gjør på kort sikt for å sikre tilstrekkelige inntekter i år og
  neste år. Hansen fremholdt da etableringen av en ny sponsor-/markedsavdeling som
  kan bygge opp et langt mer profesjonelt produkt for klubbens sponsorer som det
  klart viktigste tiltaket. Dette arbeidet må starte NÅ – uavhengig av at man ennå
  ikke har et politisk vedtak rundt bygging av intimstadion-anlegget på Melløs.

  Han avsluttet med å si at klubben er meget lydhøre for erfaringer og innspill fra medlemmer og sponsorer i dette arbeidet.