Vedlikeholdet er startet

VEDLIKEHOLDET AV MELLØS KUNSTGRESSBANE ER I GANG:

                                                                                   Foto: Alvin Holm