– Vår hjertesak er MFK Care

– Vår hjertesak er MFK Care

MFK Care er utrolig glade for at Ragn-Sells AS ønsker å bidra økonomisk til vårt arbeid for å bedre hverdagen til vanskeligstilte.

Ragn-Sells var en av Norges første bedrifter som ble sertifisert til samfunnsansvar. Ragn-Sells sine avdelinger rundt omkring i landet har alle hver sin hjertesak.

– Vår hjertesak i Moss blir altså nå MFK Care og da spesielt det arbeidet som gjøres med Gatelaget og de som har utfordringer når det gjelder rus. Vi synes det er en viktig gruppe å hjelpe og vi er glade for at Moss Fotballklubb tar det ansvaret. Derfor ønsker vi å hjelpe litt økonomisk, sier avdelingsleder i Ragn-Sells AS avdeling Moss, Terje Lillegaard.

Tusen takk!

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design