Vant IA-prisen

Se video fra da Moss FK fikk være med på Råde Graveservices dåp av to nye kjøretøy

– Denne prisen tilegnes de ansatte, det er de som er årsaken til at vi står her, sa daglig leder Terje Andersen i Råde Graveservice da han mottok prisen samen med HM-sjef Lars Andersen og tillitsvalgt Geir Aasen. Dette skriver Fredrikstad Blad.

I juryens begrunnelse heter det at ledelsen tenker langsiktig og inviterer de ansatte til å finne løsninger de selv har tro på. Det resulterer i fokus på enkeltmenneske, HMS og sykefravær, som igjen gjenspeiler seg i lavt sykefravær. Bedriften tar hvert år inn fire-fem personer for arbeidstrening og utprøving. Halvparten får fast ansettelse, står det videre i Fredrikstad Blad.

Fra HMS-konferansens hjemmesider:
Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA.

IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg i arbeidet med IA. Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:
 

  • Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne
  • Tilrettelegge for eldre arbeidstakere
  • Redusere sykefraværet
  • IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
  • Kan fremstå som ”IA-fyrtårn”

Gratulerer Råde Graveservice!