Valgkomitéen har kandidatene klare

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Tre nye fjes blir altså å se i MFK-styret hvis valgkomitéen får det som den vil. Årsmøtet i Moss Fotballklubb får seg forelagt en liste over navn det skal stemmes over om noen uker. Er man tradisjonen tro, blir det slik valgkomitéen har foreslått. For etter det mossfk.no erfarer, har valgkomitéen og dens leder, Trond Svenning, gjort en særdeles grundig jobb for å sette sammen et komplementært styre. I det ligger både personlige og faglige faktorer, forteller Svenning til mossfk.no.

-Vi har sett etter personer som brenner for klubben og har en egeninteresse i å bidra, men som samtidig har evnen til å fungere i et helt styre. Et styremedlem skal kunne fungere i selvstendige roller ut fra en gitt arbeidsdeling, men også ha en utpreget samarbeidsprofil, utdyper Svenning.

Disse er på valg i år:
Leder Hans Jørn Rønningen (fortsetter)
Nestleder Tore Thorkildsen (går ut)
Frode Andresen (fortsetter)
Evy Viken (fortsetter)
Per Lilleng (fortsetter)
Ralph Bakken (går ut)
Vara Per Ivar Snarberg (går ut)

De nye fjesene er:
Klaus Hansen (35)
Steinar Johnsen (39)
Edel Bruun (50)
.

Klaus Hansen
Klaus er sivilingeniør og jobber for UNIConsult i Oslo. Fra tidligere har han erfaring både som økonomisjef og daglig leder. Han har hatt karriere på banen både for Vansjø/Svinndal og MFK, samt en kortere periode vært hjelpetrener i Yngres. Klaus jobber dessuten for mossfk.no!
Svenning sier om Klaus:

-En mann med stor arbeidskapasitet, med god forståelse for styrearbeid. Klaus har en høy samarbeidsprofil og er god til å kommunisere. Hans faglige bakgrunn vil bli en styrke for klubben, spesielt på økonomisiden. Og Klaus brenner for klubben og har evnen til å kommunisere både med grasrot og sponsorer. Nettverket han har bygget i næringslivet vil bli et pluss for klubben.

Steinar Johnsen
Steinar jobber som daglig leder for Karsten Skovly Storkjøkken Østfold AS (Bama). Han har selv spilt fotball i aldersbestemte klasser, men valgte trenerkarriere som eldre. Steinar har trent flere MFK-profiler i yngre år, og tok C-kurs sammen med Åge Hareide! Han trener nå 97-årgangen til Ekholt BK, inklusive sin egen sønn Marcus.
Svenning sier om Steinar:

– Steinar er en jordnær og likandes kar. Jeg opplever han som oppriktig og ærlig, og god til å kommunisere. Hans lederbakgrunn og evne til å snakke et språk som forstås både på grasrot og hos sponsorer, er viktige egenskaper å ta med seg inn i styret i Moss FK. I likhet med Klaus har Steinar et nettverk som kan bli verdifullt å trekke på for styret og klubben.


Edel Bruun

Edel er sykepleier, og mor til stortalentet Morten Bruun Jacobsen (19), som er i A-stallen i MFK.
Hun er gift med lege Morten Jacobsen, som også bidrar med sin kompetanse i klubben. Edel har hatt flere ledende stillinger både i Fredrikstad og i Moss, opplyses det. For tiden er Edel avdelingsleder i Divisjon for Akuttmedisin i Sykehuset Østfold Moss. Avdelingen har 140 ansatte og et budsjett på ca. 80 millioner kroner.
Svenning sier om Edel:

-Edel er en ryddig og strukturert kvinne. Hun har evnen til å sette ting i perspektiv og tenke helhetlig. Hun har fulgt sin sønn i tykt og tynt på veien opp gjennom årsklassene og brenner for saker i klubben. Dessuten er det viktig å få dyktige kvinner inn i styrene, og Edel tar på denne måten plass ved siden av Evy Viken, den eneste kvinnen i det nåværende styret.

Trond Svenning påpeker at valgkomitéens mandat ikke er å fordele rollene internt i styret. Så fort årsmøtet til Moss FK har valgt nye representanter, konstituerer det seg og velger nestleder, sportslig leder og så videre. Likevel må jo valgkommitéen ta hensyn til hvilke roller som forsvinner med representantene på vei ut. Dermed fordrer en slik oppgave å kunne se et helt styre under ett med de oppgavene dette vil få ansvaret for.

Trond Svenning vil redegjøre for valgkomitéens forslag på pressekonferanse torsdag morgen. Deretter er det opp til årsmøtet å ta stilling før votering.