Utviklingsmodellen 2010


Junior Elite vil heretter bli kalt treningsgruppe 2 og Junior KM treningsgruppe 3.
Nedenfor ser du hvilken kamparena de spillerne i hver gruppe skal representere.


Junior Elite (Gr.2) blir bestående av 24 + 2 keep.


Junior KM (Gr.3)  blir bestående av ca 16 + 2 keep.


Meningen med dette er at gruppe 3 blir mer prioritert og at det skal være en utviklingsarena for gruppe 2 på samme måte som gruppe 2 er utviklingsarena for A-laget.


Gruppe 3 blir også bestående av 5-6 guttespillere (94 modeller) og de som allerede holder junioralder. 94 modellene skal matches i Junior KM serien samt at de kan spille G 16 Elite dersom det skulle være behov for det. 


Viktig er også at hospiteringen mellom gruppene fungere bedre enn det har gjort tidligere.( Der har vi trenere tatt selvkritikk og det skal forbedres)