Utvidet sjanse til å delta på MFK-stafetten i emisjonen

Noen praktiske opplysninger:
– Emisjonspresentasjonen kan du se her: [Presentasjon] 
– Tegningsblankett kan du laste ned her: [Tegningsblankett]

Advokatene Lunde / Robertsen & Co ved Stig Lunde har bidratt i emisjonen og har gjennom MFK-Stafetten utfordret Advokatene Ytterbøl ved Petter Koren. Advokatene Ytterbøl har tatt stafettpinnen videre og utfordret nye kollegaer og samarbeidspartnere.

Moss Fotballklubb håper mange melder seg på stafetten nå helt på oppløpssiden og legger ved en mal, som Petter Koren har benyttet seg av, som kanskje kan være til inspirasjon for andre som har lyst til å utfordre sine samarbeidspartnere:
Hei til alle
 
Hvis dere har lest Moss Avis i det siste, har dere sikkert lest om fotballklubbens arbeid med å få virksomheter og personer til å tegne aksjer i aksjeemisjonen.
 
Dere har sikkert også lest om stafetten som er satt i gang for å få små og mellomstore bedrifter til å tegne aksjer. Vi er oppfordret av kolleger og samarbeidspartnere til å tegne aksjer, og har gjort det.
 
Hvor mange aksjer du vil tegne er opp til deg og din virksomhet. Minste tegning er på kr 10 000.
 
Jeg oppfordrer og utfordrer deg og din virksomhet til å tegne aksjer, og til å utfordre noen av dine yrkeskolleger og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
 
Jeg håper i tillegg du reflekterer over følgende:
 
MFK har i mange år vært helt avhengig av et knippe virksomheter som har sponset klubben med store beløp hvert år. Dette er ofte større virksomheter lokalt som ser markedsverdien i et årlig sponsorsamarbeid med MFK. Disse virksomhetene og sponsorinntektene vil MFK/MFK AS være helt avhengig av i årene som kommer, også etter at kapitalen i emisjonen er på plass.  Ikke bare vil de være avhengig av dem. Den investeringen som gjøres i aksjer i emisjonen sikres som en varig kapital, når man forstsatt lykkes med sponsorsalget.
 
Det er derfor et poeng at det er andre penger enn de årlige sponsorinntekten som går til å kjøpe aksjer i emisjonen. Det går derfor an å se det slik at det nå er de mindre aktørene i næringslivet som bør mobliseres som deltagere i emisjonen. Mange av oss kan ikke økonomisk forsvare å delta med titusener hvert år, men vi ser kanskje muligheten til å delta i et engangsløft for å sikre en fornuftig kapitalbase for
MFK AS, og dermed indirekte for MFK.

Emisjonspresentasjonen kan du se her: 
[Presentasjon] 
Tegningsblankett kan du laste ned her: 
[Tegningsblankett]

 
Jeg håper du tar utfordringen på strak arm, og sender utfordringen videre.
 
Med vennlig hilsen
Advokat Petter Koren
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS